02323.889.678 - 0947.688.883 - 0963.918.438 info@dichthuatmientrung.com.vn

Công ty thương mại dịch vụ tiếng anh là gì

Kính thưa quý khách hàng. Trong thời gian vừa qua chúng tôi nhận được yêu cầu hỗ trợ dịch thuật cụm từ Công ty thương mại và dịch vụ sang tiếng Anh rất nhiều. Đây là một loại hình doanh nghiệp mà các doanh nghiệp mới thành lập tại Việt Nam thường dùng khá nhiều. Trong bài viết này chúng tôi xin trình bày chi tiết về cụm từ này dịch sang tiếng Anh như thế nào.

Các loại hình doanh nghiệp hiện hành

Theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì có 5 loại hình doanh nghiệp như sau:

Doanh nghiệp tư nhân tiếng anh là Private enterprise

Công ty hợp danh tiếng anh là Parnership

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên tiếng anh là Single-member liability company limited

Công ty TNHH hai thành viên trở lên tiếng anh là  Multi-member liability company limited

Công ty cổ phần tiếng anh Joint-stock company

Ngài ra còn có một số loại hình Công ty khác chúng như: Doanh nghiệp nhà nước: State-owned company;  Công ty Đại chúng Public company

Xem thêm dịch thuật tại Điện Biên

Như vậy công ty thương mại dịch vụ hoặc công ty dịch vụ sẽ thuộc vào một trong các loại hình công ty ở trên. Cụm từ thương mại (trading) và dịch vụ (services) sẽ được ghép lại hoàn chính là trading and services + loại hình công ty thì sẽ thành tên gọi đúng của Công ty thương mại dịch vụ

Bảng dưới đây sẽ minh họa chi tiết hơn

Loại hình Công ty tiếng ViệtCông ty dịch vụCông ty thương mạiCông ty dịch vụ và thương mai
Doanh nghiệp tư nhân Services Private nterpriseTrading Private nterpriseServices and trading Private nterprise
Công ty hợp danh Services parnershipTrading parnershipServices and trading parnership
Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Services single-member liability ompany limitedTrading single-member liability ompany limitedServices and trading single – member liability ompany limited
Công ty TNHH hai thành viên trở lênServices multi-member liability company limitedTrading multi-member liability company limitedServices and trading multi-member liability company limited
Công ty cổ phần Services Joint-stock companyTrading Joint-stock companyServices and trading  Joint-stock company

Nguyên tắc ghép tên riêng của Công ty với loại hình Công ty tiếng Anh: 

Bạn sẽ chuyển tên riêng của Công ty từ tiếng Việt sang tiếng Anh bằng cách giử lại phần chử cái latin không dấu:

Ví dụ: Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Khánh An. 

– Loại hình Công ty: TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ = Trading and Services single – member liability ompany limited

– Tên riêng của Công ty: Khánh An chuyển sang tiếng Anh sẽ là “Khanh An”

– Tên tiếng Anh của Công ty = tên riêng của Công ty + loại hình Công ty. Vậy tên tiếng anh của Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Khánh An sẽ là “Khanh An Trading and Services single-member liability ompany limited”

Xem thêm In words, in other words là gì? 

Như vậy qua bài viết này chúng tôi đã trình bày một số nguyên tắc để dịch sang tiếng Anh loại hình Công ty thương mại và dịch vụ. Ngoài ra nếu quý khách hàng còn có nhu cầu dịch thuật hồ sơ năng lực công tydịch thuật văn bản hành chính hoặc dịch thuật hợp đồng kinh tế, vui lòng liên hệ hotline: 0947.688.883 để các chuyên gia ngôn ngữ của chúng tôi hỗ trợ. Chân thành cảm ơn