02323.889.678 - 0947.688.883 - 0963.918.438 info@dichthuatmientrung.com.vn

Dịch thuật phương án thi công Trạm xử lý nước thải Liên Chiểu

Dịch thuật phương án thi công Trạm xử lý nước thải Liên Chiểu 800 Trang cho tập đoàn Sơn Hải, Một trong những tập đoàn xây dựng hàng đầu tại Miền Trung. Dự án hoàn thành trong 10 ngày và nhận được sự đánh giá cao từ khách hàng