02323.889.678 - 0947.688.883 - 0963.918.438 info@dichthuatmientrung.com.vn

Dự án cầu vượt ngã ba Huế tại Đà Nẵng

Dịch thuật tài liệu dự án Cầu vượt ngã ba Huế: Nút giao thông lập thể hình xuyến kết hợp cầu vượt gồm 3 tầng: Tầng mặt đất cho các nhánh rẽ không giao với đường sắt; cầu vượt tầng 1 là vòng xuyến tròn trên cao với các nhánh rẽ; cầu vượt tầng 2 cho hướng ưu tiên từ Huế vào trung tâm thành phố và ngược lại. Điểm nhấn kiến trúc là tháp cầu dây văng parabol có 2 mặt phẳng dây nằm giữa vòng xuyến tròn – Dịch thuật miền trung vinh dự đồng hành với các công ty – tập đoàn thực hiện dịch thuật tài liệu dự án