02323.889.678 - 0947.688.883 - 0963.918.438 info@dichthuatmientrung.com.vn

Dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng quần thể 10 sân golf của tập đoàn FLC

Dịch thuật dự án quần thể 10 sân golf : Dự án do tập đoàn FLC thực hiện tại Quảng Bình với tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng