02323.889.678 - 0947.688.883 - 0963.918.438 info@dichthuatmientrung.com.vn

Dịch thuật bản vẻ cho Công ty CP xây dự CBC

Hơn 500 bản vẽ được công ty chúng tôi dịch thuật và dàn dựng ngay trên file dạng autocad. Dự án kéo dài trong 7 ngày và đã nhận được sự đánh giá cao từ quý công ty CBC