02323.889.678 - 0947.688.883 - 0963.918.438 info@dichthuatmientrung.com.vn

Địa chỉ tiếp nhận: 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Hotline:  0947.688.883 –  0963.918.438

Văn phòng dịch thuật Hà Nội chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật công chứng trên 50 cặp ngôn ngữ như: tiếng Anh (xem thêm dịch tiếng Anh tại Hà Nội bao nhiêu tiền) , tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Séc, tiếng Nhật Bản (xem thêm dịch thuật tiếng Nhật Bản tại Hà Nội: bí quyết để có bản dịch chuẩn xác), tiếng Trung Quốc (xem thêm dịch thuật tiếng Hoa tại Hà Nội),  tiếng Hàn Quốc (xem thêm địa chỉ dịch thuật tiếng Hàn tại Hà Nội), tiếng Thái Lan, tiếng Lào, và các loại tiếng hiếm theo yêu cầu của khách hàng.