02323.889.678 - 0947.688.883 - 0963.918.438 info@dichthuatmientrung.com.vn

Hội thoại tiếng Hàn chủ đề gọi điện thoại

Hội thoại tiếng Hàn chủ đề gọi điện thoại sẽ giúp bạn biết thêm từ vựng cũng như các mẫu câu để sử dụng trong các tình huống gọi điện. Công ty Dịch thuật Miền Trung MIDtrans xin tổng hợp trong bài viết dưới đây, hãy cùng tham khảo để bỏ túi cho mình những kiến thức cần thiết nhé!

hoi-thoai-tieng-han-chu-de-goi-dien-thoai

Hội thoại tiếng Hàn chủ đề gọi điện thoại

Hội thoại 1

“여보세요” /yo-bô-sê-yô/

Alô – Xin chào.

“(B)입니다” /B-im-ni-ta/

Tôi là B.

hoi-thoai-tieng-han-chu-de-goi-dien-thoai

“실례지만 누구세요?” /sil-lê-chi-man-nu-gu-sê-yô/

Xin lỗi nhưng mà ai đấy ạ?

 “B 씨 좀 부탁드립니다” /B-ssi-chôm-bu-thak-tư-rim-mi-ta/

Cho tôi gặp B với ạ.

hoi-thoai-tieng-han-chu-de-goi-dien-thoai

“(B) 씨와 통화할 수 있을까요?” /B-ssi-wa-tông-hwa-hal-su-i-sưl-ka-yô/

Có thể nối máy cho B dùm tôi được không ?

“제가 연결해 드리겠습니다” /chê-ka-yol-lak-tu-ri-kêt-sưm-ni-ta/

Tôi sẽ nối máy cho bạn.

hoi-thoai-tieng-han-chu-de-goi-dien-thoai

“잠시만 기다리세요” /cham-si-man-ki-ta-ri-sê-yô/

Xin đợi một lát ạ.

“죄송하지만 B 씨가 잠시 자리를 비웠습니다” /chuê-sông-ha-chi-man B-ssi-ka-cham-si-cha-li-ruwl-bi-wot-sưm-ni-ta/

Xin lỗi nhưng B không có ở đây lúc này.

“B 씨에게 다시 전화하라고 할까요?” /B-ssi-ê-kê-ta-si-chon-hwa-ha-ra-kô-hal-kka-yô/

Bạn có muốn B gọi lại cho không?

“메시지를 남기시겠어요?” /mê-si-chi-rưl-nam-ki-si-kêt-so-yô/

Bạn có muốn để lại lời nhắn không?

hoi-thoai-tieng-han-chu-de-goi-dien-thoai

“메시지를 받을수 있을까요?” /mê-si-chi-rưl-ba-tuwl-su-i-suwl-kka-yô/

Tôi có thể nhận lời nhắn giùm không?

“좀 더 크게 말씀해 주시겠어요?” /chôm-to-khư-kê-mal-sưm-hê-chu-si-kêt-so-yô/

Bạn có thể nói to hơn được không?

hoi-thoai-tieng-han-chu-de-goi-dien-thoai

“다시 말씀해 주시겠어요?” /ta-si-mal-sưm-hê-chu-si-kêt-so-yô/

Bạn có thể nói lại được không ạ?

“언제쯤 통화가 가능할까요” /on-chê-chưm-thông-hwa-ka-ka-nưng-hal-kka-yô?

Khi nào thì có thể gọi lại vậy?

“나중에 다시 걸겠어요” /na-chung-ê-ta-si-kol-kêt-so-yô/

Tôi sẽ gọi lại sau.

hoi-thoai-tieng-han-chu-de-goi-dien-thoai

Hội thoại 2

Bill : 여보세요. 철수 씨 계세요?
Alô. Cheolsu có nhà không ạ?
Sumi : 네. 실례지만 누구시죠?
Dạ có. Xin lỗi ai đấy ạ?
Bill : 빌 스미스입니다.
Tôi là Bill Smith.

hoi-thoai-tieng-han-chu-de-goi-dien-thoai
Sumi : 네. 바꿔 드릴게요. 잠시만 기다리세요.
Vâng. Tôi sẽ chuyển máy. Xin chờ cho một lát.
Bill : 여보세요. 철수 씨 좀 부탁합니다.
Alô. Xin cho tôi nói chuyện với anh Cheolsu.
Sumi : 지금 안 계시는데 실례지만 누구시죠?
Anh ấy không có nhà. Xin lỗi ai gọi điện đấy ạ?

hoi-thoai-tieng-han-chu-de-goi-dien-thoai
Bill : 미국에서 온 친구 빌 입니다.
Tôi là Bill, đến từ Mỹ, bạn của anh ấy.
Sumi : 아, 그러세요. 메모를 남겨 드릴까요?
Ồ, vậy ạ. Anh có muốn để lại tin nhắn không?
Bill : 혹시 핸드폰 번호를 알 수 없을까요?
Liệu chị có thể cho tôi biết số điện thoại di động của anh ấy được không?
Sumi : 핸드폰을 두고 갔어요. 연락처를 남기시면 전화 드리라고 할게요.
Anh ấy để điện thoại ở nhà. Nếu anh để lại địa chỉ liên lạc, tôi sẽ bảo anh ấy gọi lại cho anh.

hoi-thoai-tieng-han-chu-de-goi-dien-thoai

Những mẫu câu tiếng Hàn sử dụng khi gọi điện thoại

1. 여보세요. [Yo-bô-sê-yô]
Alô – Xin chào
2. (A)입니다. [A-im-ni-ta]
Tôi là A
3. 누구세요? [Nu-gu-sê-yô?]  hay 실례지만 누구세요? [sil-lê-chi-man-nu-gu-sê-yô]
Ai đấy ạ? hay Xin lỗi nhưng mà ai đấy ạ?
hoi-thoai-tieng-han-chu-de-goi-dien-thoai
4. (A) 씨와 통화할 수 있을까요?  [A-ssi-wa-tông-hwa-hal-su-i-sưl-ka-yô?]
Có thể nói máy cho A dùm tôi được không ?
5. A 씨 좀 부탁드립니다. [A-ssi-chôm-bu-thak-tư-rim-mi-ta]
Tôi có thể gặp A không. 
hay
Cho tôi gặp A với ạ
6. 제가 연결해 드리겠습니다. [Chê-ka-yol-lak-tu-ri-kêt-sưm-ni-ta]
Tôi sẽ nối máy cho bạn.
7.잠시만 기다리세요.[Cham-si-man-ki-ta-ri-sê-yô] 
Xin đợi một lát ạ.
hoi-thoai-tieng-han-chu-de-goi-dien-thoai
8. 죄송하지만 A 씨가 잠시 자리를 비웠습니다. [Chuê-sông-ha-chi-man A-ssi-ka- cham-si-cha-li-ruwl-bi-wot-sưm-ni-ta]
Xin lỗi nhưng A không có ở đây lúc này?
9.A 씨에게 다시 전화하라고 할까요? [A ssi-ê-kê-ta-si-chon-hwa-ha-ra-kô-hal-kka-yô]
Bạn có muốn A gọi lại cho không? 
10. 메시지를 받을수 있을까요? [Mê-si-chi-rưl-ba-tuwl-su-i-suwl-kka-yô?]
Tôi có thể nhận lời nhắn giùm không?
11. 메시지를 남기시겠어요? [Mê-si-chi-rưl-nam-ki-si-kêt-so-yô]
Bạn có muốn để lại lời nhắn không?
12.다시 말씀해 주시겠어요? [Ta-si-mal-sưm-hê-chu-si-kêt-so-yô]
Bạn có thể nói lại được không ạ?
hoi-thoai-tieng-han-chu-de-goi-dien-thoai
13. 좀 더 크게 말씀해 주시겠어요? [Chôm-to-khư-kê-mal-sưm-hê-chu-si-kêt-so-yô]
Bạn có thể nói to hơn được không?
14.제가 다시 걸겠습니다. [Chê-ka-ta-si-kol-kêt-sưm-no-ta] 
hay 나중에 다시 걸겠어요 [Na-chung-ê-ta-si-kol-kêt-so-yô]
Tôi sẽ gọi lại sau. 
15.언제쯤 통화가 가능할까요? [on-chê-chưm-thông-hwa-ka-ka-nưng-hal-kka-yô?] 

Khi nào thì có thể gọi lại vậy?

hoi-thoai-tieng-han-chu-de-goi-dien-thoai

Trong trường hợp bạn còn gặp khó khăn khi có nhu cầu dịch thuật các loại tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Hàn xin vui lòng liên hệ với Hotline của chúng tôi, Các chuyên gia ngôn ngữ của chúng tôi sẵn sàng phục vụ bạn.

Liên hệ với chuyên gia khi cần hỗ trợ

Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Quý khách hàng vui lòng thực hiện các bước sau
Bước 1: Gọi điện vào Hotline: 0947.688.883 (Mr. Khương) hoặc 0963.918.438 (Mr. Hùng) để được tư vấn về dịch vụ (có thể bỏ qua bước này)
Bước 2: Giao hồ sơ tại VP Chi nhánh gần nhất hoặc Gửi hồ sơ vào email: info@dichthuatmientrung.com.vn để lại tên và sdt cá nhân để bộ phận dự án liên hệ sau khi báo giá cho quý khách. Chúng tôi chấp nhận hồ sơ dưới dạng file điện tử .docx, docx, xml, PDF, JPG, Cad.
Đối với file dịch lấy nội dung, quý khách hàng chỉ cần dùng smart phone chụp hình gửi mail là được. Đối với tài liệu cần dịch thuật công chứng, Vui lòng gửi bản Scan (có thể scan tại quầy photo nào gần nhất) và gửi vào email cho chúng tôi là đã dịch thuật và công chứng được.
Bước 3: Xác nhận đồng ý sử dụng dịch vụ qua email ( theo mẫu: Bằng thư này, tôi đồng ý dịch thuật với thời gian và đơn giá như trên. Phần thanh toán tôi sẽ chuyển khoản hoặc thanh toán khi nhận hồ sơ theo hình thức COD). Cung cấp cho chúng tôi Tên, SDT và địa chỉ nhận hồ sơ
Bước 4: Thực hiện thanh toán phí tạm ứng dịch vụ

Hotline: 0947.688.883 – 0963.918.438
Email: info@dichthuatmientrung.com.vn
Địa chỉ trụ sở chính : 02 Hoàng Diệu, Nam Lý Đồng Hới, Quảng Bình
Văn Phòng Hà Nội: 101 Láng Hạ Đống Đa, Hà Nội
Văn Phòng Huế: 44 Trần Cao Vân, Thành Phố Huế
Văn Phòng Đà Nẵng: 54/27 Đinh Tiên Hoàng, Hải Châu, Đà Nẵng
Văn Phòng Sài Gòn 47 Điện Biên Phủ, Đakao, Quận , TP Hồ Chí Minh
Văn Phòng Đồng Nai: 261/1 tổ 5 KP 11, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Văn Phòng Bình Dương 123 Lê Trọng Tấn, Dĩ An, Bình Dương