02323.889.678 - 0947.688.883 - 0963.918.438 info@dichthuatmientrung.com.vn
HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

1. Quy trình thanh toán: Bước 1: Khách hàng xác nhận Dịch thuật và thanh toán tạm ứng trước 50% Tổng chi phí dịch thuật Theo các phương thức thanh toán bên dưới. Bước 2: Dịch thuật MIDTrans tiến hành dịch thuật theo…

Đọc Tiếp