02323.889.678 - 0947.688.883 - 0963.918.438 info@dichthuatmientrung.com.vn

Mẫu giấy chứng nhận kết hôn bằng tiếng Anh

Chúng tôi đã có chuyên đề riêng viết về dịch thuật công chứng hồ sơ cá nhân, hồ sơ du học, nên trong bài viết này chỉ đưa ra thêm 1 mẫu giấy đang ký kết hôn dịch thuật từ tiếng Việt Sang tiếng Anh để quý khách hàng tham khảo

Tài liệu gốc

Xem thêm: dịch thuật tại Cà Mau

Bản dịch

                           SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
                             Independence- Freedom- Happiness

No.: 03/2020

MARRIAGE CERTIFICATE


Full name of the wife: LUONG THI NGAN

Date of birth: 10 February 1972

Ethnics group: Kinh                        Nationality: ietnamese                            Permanent residence: Vuong Loc Commune, Can Loc District, Ha Tinh Province.

Personal identity paper: ID no.: 183296973 issued by Ha Tinh Province’s Public Security on 18 March 2017.

Full name of the husband: TRAN XUAN TIEN

Date of birth: 07 August 1972

Ethnics group: Kinh     Nationality: Vietnamese

Permanent residence: Vuong Loc Commune, Can Loc District, Ha Tinh Province.

Personal identity paper: ID no.: 183128629 issued by Ha Tinh Province’s Public Security on 18 March 2017.

 

Place of registration: The People’s Committee of Vuong Loc Commune, Can Loc District, Ha Tinh Province.

Date of registration: 17 January 2020.

The Wife

(Signed)

Luong Thi Ngan

The Husband

(Signed)

Tran Xuan Tien

 

 

SIGNER OF MARRIAGE CERTIFICATE

VICE CHAIRMAN

   (Signed and sealed)

 

 

Dao Sy Duong

 

Tải về bản dịch đầy đủ Mẫu dịch thuật tiếng Anh giấy Chứng nhận kết hôn                       

Xem thêm mẩu bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông tiếng Anh