02323.889.678 - 0947.688.883 - 0963.918.438 info@dichthuatmientrung.com.vn

Occasionally là gì? cách dùng như thế nào

Occasionally (thỉnh thoảng) là một trạng từ thường được dùng hàng ngày trong giao tiếp. Trong bài viết này chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu về trạng từ này. Tất cả các thông tin trong bài viết này được trích dẫn từ từ điển Cambridge, một nguồn tham khảo cực kỳ uy tín. Hãy cùng chúng tôi khám phá các thông tin này nhé

Nghĩa theo từ điển Anh Anh

Occasionally: sometimes but not often (đôi khi nhưng không thường xuyên)

I see him occasionally in town. (Thỉnh thoảng tôi thấy anh ấy ở thị trấn)

Occasionally I’ll have a piece of chocolate, but it’s very rare (Thỉnh thoảng tôi có một miếng sô cô la, nhưng nó rất hiếm)

The path follows the river closely, occasionally deviating round a clump of trees. (Con đường theo dòng sông sát, thỉnh thoảng lượn quanh một khóm cây.)

You’re bound to forget people’s names occasionally. (Thỉnh thoảng bạn quên tên của mọi người.)

Does it never occur to you that I might like to be on my own occasionally? (liệu có bao giờ bạn nghỉ rằng tôi có thể muốn ở một mình không?)

Xem thêm dịch thuật tại Đồng Tháp

Nghĩa theo từ điển Anh Mỹ 

Occasionally: not often or regularly (không thường xuyên hoặc thỉnh thoảng)

I occasionally watch TV. (Thỉnh thoảng tôi xem tivi)

Extensive studies in the surrounding forest by the authors confirmed that epiphytes occur only occasionally on ant and termite substrate other than ant gardens. (Các nghiên cứu mở rộng trong khu rừng xung quanh của các tác giả đã xác nhận rằng epiphyte chỉ thỉnh thoảng xảy ra trên chất nền của kiến ​​và mối trừ các khu vườn kiến)

The university’s participants occasionally suggested that the creation of an international university in the liberal mode was not their ultimate goal. (Những người tham gia của trường đại học đôi khi cho rằng việc thành lập một trường đại học quốc tế ở chế độ tự do không phải là mục tiêu cuối cùng của họ)

Xem thêm chức danh giám đốc công ty dịch sang tiếng Anh

Trên đây là bài viết phân tích trọn vẹn về Once. Bài viết có nguồn tham khảm từ từ điển Cambridge. Nếu bạn có yêu cầu nào khác hoặc muốn liên hệ với chúng tôi dịch thuật tiếng Anh hoặc đóng góp ý kiến vui lòng gọi Hotline: 0946.688.883. Trân trọng cảm ơn