02323.889.678 - 0947.688.883 - 0963.918.438 info@dichthuatmientrung.com.vn

Những thông tin hữu ích về các thuật ngữ chuyên ngành, kho tài liệu quý

Bảng điểm Tiếng Anh Là Gì?

Bảng điểm tiếng anh là gì?

Transcript là gì? Bảng điểm tiếng Anh là Transcript hoặc Transcript of Records (ToR). Bảng điểm (Transcript) là một tài liệu rất quan trọng. Theo wiki: "In education, a transcript is a certified record (inventory) of a student throughout a course of…

Đọc Tiếp