02323.889.678 - 0947.688.883 - 0963.918.438 info@dichthuatmientrung.com.vn

Những thông tin hữu ích về các thuật ngữ chuyên ngành, kho tài liệu quý

Bản Dịch Là Gì?

Bản dịch là gì?

Bản dịch là gì? Bản dịch là sản phẩm của việc chuyển đổi ngôn ngữ từ ngôn ngữ nguồn đến ngôn ngữ đích cần dịch thuật. Quá trình chuyển đổi ngôn ngữ này được gọi là biên dịch (hay còn…

Đọc Tiếp