02323.889.678 - 0947.688.883 - 0963.918.438 info@dichthuatmientrung.com.vn

Những thông tin hữu ích về các thuật ngữ chuyên ngành, kho tài liệu quý

Accomplishment, Achievement Là Gì

Accomplishment, Achievement là gì

Gần đây chúng tôi nhận được yêu cầu của mộ số khách hàng về Accomplishment, Achievement là gì, . Dưới đây, Công ty CP dịch thuật Miền Trung - MIDtrans sẽ  đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết…

Đọc Tiếp
Căn Cước Công Dân Tiếng Anh Là Gì?

Căn cước công dân tiếng Anh là gì?

Căn cước công dân tiếng (tiếng Anh viết tắt là ID: Identification) là hồ sơ nhận dạng để xác minh các chi tiết cá nhân của một người dưới hình thức một thẻ nhỏ, kích thước theo một tiêu chuẩn nhất định, nó thường…

Đọc Tiếp