02323.889.678 - 0947.688.883 - 0963.918.438 info@dichthuatmientrung.com.vn

Từ vựng tiếng Anh chủ đề quần áo thông dụng

Chủ đề quần áo là một chủ đề rất thông dụng thường ngày. Chúng tôi cũng đã có chuyên đề riêng về dịch thuật chuyên ngành thời trang riêng nên trong bài viết này chúng tôi chỉ liệt kê danh mục 50 loại áo quần thông dụng trong cuộc sống hàng ngày để quý vị tiện tra cứu khi cần thiết

tieng-anh-quan-ao

1. dress /dres/ váy liền
2. skirt /skə:t/ chân váy
3. high heel /hai hi:l/ giày cao gót
4. slipper/’slipə/ dép đi trong nhà
5. glove/glʌv/ găng tay
6. scarf/skɑ:f/ khăn
7. overcoat/’ouvə’kout/ áo măng tô
8. trousers/’trauzəz/ quần dài
9. tie/tai/ cà vạt
10. raincoat/’reinkout/ áo mưa
11. sweater/’swetə/ áo len
12. shirt /ʃɜːt/ – sơ mi
13. collar /ˈkɒl.əʳ/ – cổ áo
14. sleeve /sliːv/ – tay áo
15. pocket /ˈpɒk.ɪt/ – túi áo
16. pants /pænts/ – quần dài
17. jeans /dʒiːnz/ – quần bò
18. shorts /ʃɔːts/quần soóc
19. belt /belt/ – thắt lưng
20. buckle /ˈbʌkļ/ – khóa quần áo
21. boot /buːt/ – giày ống
22. buttons /’bʌtn/ – cúc áo quần
23. zipper /ˈzɪp.əʳ/ – khóa kéo (ở áo)
24. T-shirt /ˈtiː.ʃɜːt/ – áo phông
25. cap /kæp/ – mũ lưỡi trai
26. hat /hæt/ – mũ (thường có vành)
27. tie /taɪ/ – cà vạt
28. knot /nɒt/- nút thắt
29. shoe /ʃuː/ – giầy
30. shoe lace /ʃuː leɪs/ – dây giày
31. sole /səʊl/- đế giày
32. tennis shoe /ˈten.ɪs ʃuː/ – giầy thể thao
33. slippers /ˈslɪp.əʳz/ – dép đi trong nhà
34. sandal /ˈsæn.dəl/- dép có quai
35. vest /vest/- áo vét
36. bathrobe /ˈbɑːθ.rəʊb/ áo choàng tắm
37. suit /sjuːt/ – com lê
38. flip slops/flɪp slɒps/ – tông
39. shirt /ʃɜːt/ – sơ mi
40. collar /ˈkɒl.əʳ/ – cổ áo
41. sleeve /sliːv/ – tay áo
42. pocket /ˈpɒk.ɪt/ – túi áo
43. pants /pænts/ – quần dài
44. jeans /dʒiːnz/ – quần bò
45. shorts /ʃɔːts/quần soóc
46. belt /belt/ – thắt lưng
47. buckle /ˈbʌk.ļ/ – khóa quần áo
48. boot /buːt/ – giày ống
49. buttons /’bʌtn/ – cúc áo quần
50. zipper /ˈzɪp.əʳ/ – khóa kéo (ở áo)

Xem thêm dịch thuật Cần Thơ

Trên đây là bài viết giới thiệu về chủ đề quần áo hàng ngày, Nếu bạn có yêu cầu nào khác hoặc muốn liên hệ với chúng tôi dịch thuật tiếng Anh hoặc đóng góp ý kiến vui lòng gọi Hotline: 0946.688.883.