02323.889.678 - 0947.688.883 - 0963.918.438 info@dichthuatmientrung.com.vn
Văn phòng dịch thuật tại Quảng Bình – Công ty CP dịch thuật Miền Trung – MIDtrans
Địa chỉ: Số 02 Hoàng Diệu – Thành Phố Đồng Hới – Quảng Bình
Điện thoại: 02323.889.678 – 0947.688.883 – 0963.918.438

Đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật tại Quảng Bình các ngôn ngữ như tiếng Anh, Nhật, Trung, Hàn, Thái Lan, Lào, và các loại tiếng hiếm theo yêu cầu của khách hàng