02323.889.678 - 0947.688.883 - 0963.918.438 info@dichthuatmientrung.com.vn
Dịch Thuật Tiếng Lào

Dịch thuật tiếng Lào

Dịch thuật tiếng Lào: Công ty dịch thuật miền trung nhận dịch thuật tài liệu tiếng Lào sang Việt và ngược lại các tài liệu chuyên: dịch thuật hồ sơ thầu, dịch thuật báo cáo tài chính, hợp đồng kinh…

Đọc Tiếp
Dịch Thuật Tiếng Thái Lan

Dịch thuật tiếng Thái Lan

Dịch thuật tiếng Thái Lan: Công ty dịch thuật miền trung nhận dịch thuật tiếng Thái Lan với hơn 100 chuyên ngành và 1000 loại tài liệu thông dụng. Hotline: 0947.688.883 - 963.918.438 Thái Lan là một nền kinh tế phát…

Đọc Tiếp
HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

1. Quy trình thanh toán: Bước 1: Khách hàng xác nhận Dịch thuật và thanh toán tạm ứng trước 50% Tổng chi phí dịch thuật Theo các phương thức thanh toán bên dưới. Bước 2: Dịch thuật MIDTrans tiến hành dịch thuật theo…

Đọc Tiếp
Dịch Thuật Tiếng Đức

Dịch thuật tiếng Đức

Dịch thuật tiếng Đức : Công ty dịch thuật miền trung nhận dịch thuật tài liệu tiếng Đức sang Việt và ngược lại các tài liệu chuyên ngành: dịch thuật hồ sơ thầu, dịch thuật báo cáo tài chính, hợp…

Đọc Tiếp