Bảo mật thông tin

Tại Công ty CP dịch thuật Miền Trung – MIDtrans, chúng tôi thực hiện các dự án liên quan đến nhiều lĩnh vực mà ở đó việc bảo mật thông tin là cực kỳ quan trọng.

Chúng tôi hiểu rằng: “Bảo vệ thông tin khách hàng cũng chính là bảo vệ uy tín thương hiệu của Chúng tôi”. Bảo mật thông tin Khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu. Từ quản lý dự án, biên dịch viên cho đến CTV của chúng tôi bị ràng buộc bởi các quy định nghiêm ngặt về không tiết lộ và quy tắc ứng xử nhằm đảm bảo rằng tất cả nội dung của khách hàng được giữ bí mật nghiêm ngặt.

Mỗi nhân viên và CTV của chúng tôi đều ký Thỏa thuận bảo mật và Quy tắc ứng xử trước khi thực hiện bất kỳ dự án nào. Thông tin của Khách hàng được bảo vệ bởi pháp luật.

Có rất nhiều điều chúng tôi KHÔNG làm với dữ liệu của Khách hàng có thể khiến Khách hàng ngạc nhiên. Chúng tôi không bao giờ cung cấp bất kỳ dữ liệu nào, dù ẩn danh hay không, cho bên thứ ba. Chúng tôi sẽ không sử dụng công nghệ có nguy cơ khiến dữ liệu của Khách hàng bị lộ. Hệ thống máy tính của chúng tôi được bảo mật, sử dụng TLS để truyền dữ liệu, cung cấp chứng chỉ cho máy chủ của chúng tôi và đảm bảo rằng chúng tôi có Thỏa thuận không tiết lộ khi chúng tôi nhận công việc từ Khách hàng.

Nếu Khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc muốn yêu cầu thêm bất kỳ sự trợ giúp nào liên quan đến dự án của Khách hàng, chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ.