02323.889.678 - 0947.688.883 - 0963.918.438 info@dichthuatmientrung.com.vn

DỊCH THUẬT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Dịch thuật báo cáo tài chính: Công ty dịch thuật MIDTrans là đơn vị dịch thuật báo cáo tài chính chuyên nghiệp các ngôn ngữ tiếng Anh, Đức, Nhật, Trung.. cho các tổ chức và cá nhân trong nước và Quốc tế.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH LÀ GÌ?

Báo cáo tài chính (Financial statement) là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.

dich-thuat-bao-cao-tai-chinh

Một bản báo cáo tài chính thường bao gồm:
– Bảng cân đối kế toán: balance sheet (BS);
– Báo cáo kết quả kinh doanh: income statement;
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Cash flow statement;
– Bảng thuyết minh báo cáo tài chính: Notes to the financial statements.

VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA DỊCH THUẬT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đối với các doanh nghiệp có mối liên hệ công việc với các tổ chức nước ngoài, liên quan đến cộng tác, hợp tác kinh doanh, đấu thầu, báo cáo kiểm toán… thì báo cáo tài chính cần phải được dịch ra ngôn ngữ thứ 2. Đây là trở ngại không hề nhỏ và thường gây đau đầu cho những nhà quản trị của doanh nghiệp. Lựa chọn đơn vị nào dịch thuật báo cáo tài chính vừa phản ánh được chính xác nội dung theo văn bản gốc, vừa thể hiện đúng văn phong và thuật ngữ chuyên ngành lại vừa am hiểu các quy định của luật pháp có liên quan là không hề dễ dàng.

dich-thuat-bao-cao-tai-chinh

Với mong muốn tháo bỏ rào cản về mặt ngôn ngữ, cùng khách hàng đồng hành đến thành công, Dịch thuật miền trung đã xây dựng cho mình một đội ngũ các chuyên gia dịch thuật về chuyên ngành kinh tế – tài chính. Chúng tôi có các chuyên gia dịch thuật báo cáo tài chính được đào tạo bài bản (có 2 bằng cử nhân: cử nhân ngoại ngữ và cử nhân QTKD hoặc cử nhân kế toán kiểm toán). Họ là các phiên dịch viên chuyên nghiệp trong lĩnh vực dịch báo cáo tài chính có hơn 5 năm kinh nghiệm và đã thực hiện trên 10.000 dự án dịch thuật cao cấp

CÁC NGÔN NGỮ MÀ CHÚNG TÔI CÓ THẾ MẠNH TRONG DỊCH THUẬT BÁO CÁO TÀI CHÍNH LÀ:

– Dịch thuật báo cáo tài chính ngôn ngữ Anh;         – Dịch thuật báo cáo tài chính ngôn ngữ Pháp;
– Dịch thuật báo cáo tài chính ngôn ngữ Đức;         – Dịch thuật báo cáo tài chính ngôn ngữ Nhật;
– Dịch thuật báo cáo tài chính ngôn ngữ Trung;       – Dịch thuật báo cáo tài chính ngôn ngữ Lào;
– Dịch thuật báo cáo tài chính ngôn ngữ Thái;         – Dịch thuật báo cáo tài chính ngôn ngữ khác theo yêu cầu.

 NHỮNG DỰ ÁN DỊCH THUẬT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TIÊU BIỂU ĐÃ HOÀN THÀNH:

1. Dịch thuật báo cáo tài chính năm 2013, c 2015 của Công ty sơn Đông Á;
2. Dịch thuật báo cáo tài chính năm 2014, 2015 của Tổng công ty xây lắp Huế;
3. Dịch thuật báo cáo tài chính năm 2014, 2015 của công ty COSEVCO;
4. Dịch thuật báo cáo tài chính năm 2010, 2011,2012, 2014, 2015 Công ty DINCO Đà Nẵng ;
5. Dịch thuật báo cáo tài chính của tập đoàn 2014 FLC;
6. Dịch thuật báo cáo tài chính của Công ty Phát triển Việt Nam VNP (2015);
7. Dịch thuật báo cáo tài chính của tập đoàn STADLER CHLB Đức (2014):
8.  Dịch thuật báo cáo tài chính của tập đoàn WEPRO CHLB Đức (2014);
10. Dịch Báo cáo tài chính (2013, 2014, 2015) Công ty CP Trường Xuân trong Đấu thầu quốc tế Dự án tại Đà Nẵng
11. Dịch thuật công chứng báo cáo tài chính trong đấu thầu cho công ty Xây dựng Trung Quốc tại TP Hồ CHí Minh.
12. Dịch thuật công chứng báo cáo tài chính trong đấu thầu cho công ty Xây dựng Hòa Bình tại TP Hồ CHí Minh.
13. Dịch Báo cáo tài chính các dự án của các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước khác…vv…
Chất lượng là điều tạo nên sự khác biệt trong bản dịch của MIDTrans với các công ty dịch thuật khác.

Nếu Quý khách có dự án dịch thuật, đừng ngần ngại, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thông tin chi tiết liên hệ:
Hotline: 0947.688.883 – 0988.598.386 – 0936329332