02323.889.678 - 0947.688.883 - 0963.918.438 info@dichthuatmientrung.com.vn

DỊCH THUẬT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật báo cáo tài chính đa ngôn ngữ: tiếng Anh, Nhật, Trung, Hàn…Biên dịch viên là những chuyên gia ngôn ngữ am thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và IFRS cũng như nhiều nước trên thế giới. Hotline: 0947.688.883 – 0963.918.438,  mail: info@dichthuatmientrung.com.vn

Báo cáo tài chính (Financial statement) là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính (BCTC) cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp, như: tài sản, nợ, vốn chủ sở hữu, doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền…

Báo cáo thường được công bố định kỳ vào cuối mỗi quý và vào cuối năm. Bộ báo cáo tài chính hoàn chỉnh bao gồm: Báo cáo của Ban giám đốc  (Board’s report), Báo cáo của công ty kiểm toán độc lập (Independent audit’s Report ), Bảng cân đối kế toán balance sheet (Balance Sheet), Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Income statement), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash flow statement), Thuyết minh báo cáo tài chính (Notes to the financial statements), 

Dịch thuật báo cáo tài chính với các chuyên gia của Công ty CP dịch thuật Miền Trung – MIDtrans

Trong hội nhập, để cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển bền vững, hỗ trợ thị trường tài chính, bảo vệ nhà đầu tư và thu hút đầu tư nước ngoài, đòi hỏi đặt ra là cần phải nâng cao tính minh bạch của thông tin tài chính. Đặc biệt, để tiếp cận các dòng vốn trên thị trường quốc tế, niêm yết tại thị trường nước ngoài, yêu cầu lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) là nhu cầu bức thiết và là xu hướng tất yếu của các tập đoàn, các công ty đại chúng  Đối với các doanh nghiệp có mối liên hệ công việc với các tổ chức nước ngoài, liên quan đến cộng tác, hợp tác kinh doanh, đấu thầu, báo cáo kiểm toán… thì báo cáo tài chính cần phải được dịch ra ngôn ngữ thứ 2. Đây là trở ngại không hề nhỏ và thường gây đau đầu cho những nhà quản trị của doanh nghiệp. Lựa chọn đơn vị nào dịch thuật báo cáo tài chính vừa phản ánh được chính xác nội dung theo văn bản gốc, vừa thể hiện đúng văn phong và thuật ngữ chuyên ngành lại vừa am hiểu các quy định của luật pháp có liên quan là không hề dễ dàng.

Với mong muốn tháo bỏ rào cản về mặt ngôn ngữ, cùng khách hàng đồng hành đến thành công, Công ty CP dịch thuật Miền Trung – MIDtrans đã xây dựng cho mình một đội ngũ các chuyên gia dịch thuật về chuyên ngành kinh tế – tài chính. Chúng tôi có các chuyên gia dịch thuật báo cáo tài chính được đào tạo bài bản (có 2 bằng cử nhân: cử nhân ngoại ngữ và cử nhân QTKD hoặc cử nhân kế toán kiểm toán). Họ là các phiên dịch viên chuyên nghiệp trong lĩnh vực dịch báo cáo tài chính có hơn 5 năm kinh nghiệm và đã thực hiện trên 10.000 dự án dịch thuật cao cấp

Chúng tôi nhận dịch thuật Báo cáo tài chính từ ngôn ngữ Việt Sang các ngôn ngữ thông dụng như:  tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn… cùng nhiều loại ngôn ngữ hiếm khác theo yêu cầu của khách hàng. Biên dịch viên là những chuyên gia ngôn ngữ am thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và IFRS cũng như nhiều nước trên thế giới. Bản dịch trình bày đẹp mắt, hình thức trình bày giống bản gốc 99%. 

Xem một số demo  dưới đây

STATEMENT OF INDEPENDENT AUDITORS

To: Board of Directors and Directorate
ABC Joint Stock Company
We have audited the Financial Statement of ABC Joint Stock Company prepared on 20 March 2019, from page 06 to page 33, including: Balance sheet as of 31 December 2018, the Income Statement, Cash flow statement for the fiscal year ended on the same day and Notes to the financial statement.
Responsibilities of the Directorate
The Directorate of the Company is responsible for preparing and presenting the Financial Statement of company truthfully and properly, in accordance with the accounting standard, Vietnam corporate accounting regime and legal regulations related to the preparation and presentation of the financial statement and responsible for the internal control that the Board of Directors deem necessary to ensure the preparation and presentation of the Financial Statement without material errors due to fraud or mistake. Responsibilities of the Auditors
Our responsibilities are to give the opinions on the financial statement based on the auditing results. We have audited based on the Vietnam auditing standards. These standards require us to comply with the standard and regulations on occupational ethics, planning and performing the audits to ensure the properness whether there are any material errors in the Financial Statement of the Company or not.
The audit work includes performing the procedures for gathering the auditing evidence about data and notes on the Financial statement. The audit procedures are selected based on the assumptions of the auditors, including assessment of risks of material errors in the Financial statement due to frauds or mistakes. Upon assessing these risks, the auditors have reviewed the internal control of the Company related to the preparation and presentation of the Financial statement truthfully and properly, in order to design the proper auditing procedures in accordance with actual situation, however, not for the purpose of giving opinions on efficiency of internal control of Company. The audit work also includes the assessment of the properness of the accounting policies applied and the properness of accounting estimation of the Directorate as well as assessment of the overall presentation of the Financial Statement.
We believe that the audit evidence that we obtained is enough and proper as the basis for our audit opinions.
Opinions of the Auditors
In our opinions, the financial statement reflected faithfully and properly the material aspects of the financial situation of ABC JSC on 31 December 2018, as well as results of business operations and cash flow in the fiscal year ended on the same day, in accordance with Vietnamese Accounting Standards, Vietnamese Corporate Accounting Regime and legal regulations related to the preparation and presentation of the Financial Statements.

Emphasized issue
According to the initial Business Registration Certificate No. 5800000696 dated August 19, 2005 and the 14th change registration on August 3, 2018, the company’s charter is VND …..0,000. However, as of December 31, 2018, the actual capital contribution of the shareholders is VND …… (see note 01).
This issue to be emphasized does not change our overall acceptance audit opinion.

AASC Auditing Firm Co., Ltd 


BALANCE SHEET

CodeASSETSNotes31 December 2018 VND01 January 2018 VND
300C. LIABILITIES   
310I. Short-term liabilities   
311l.Short-term payables to customers15  
3122.Short-term prepayments from buyer14  
3133. Tax and payables to the State16  
3144. Payables to employees   
3155.Short-term payable expenses17  
3196. Other short-term payables18  
3207.Short-term financial lease borrowings and debts19  
330II. Long-term Liabilities   
3371. Other long-term payables   
3382. Long-term financial lease borrowings and debts18  
400D. OWNERS’ EQUITY   
410I. Owner’s Equity19  
411l.Contributed capital of owners   
411aOrdinary shares with voting rights   
4122.Share capital surplus   
4213. Undistributed profit after tax   
421aAccumulated undistributed profit after tax until end of last year   
421bUndistributed profit after tax this year   
4224.Basic construction capital   
440TOTAL CAPITAL   

(Signed and sealed)                             (Signed)                                          (Signed)

General Director                            Chief Accountant                                    Preparer


INCOME STATEMENT

CodeITEMSNotesThe year 2018 VNDThe year 2017 VND
011. Revenue from sales of goods and provision of service21  
022. Revenue deductions22  
103. Net revenue from sales of goods and provision of service   
114. Costs of goods sold23  
205. Gross profit from sales of goods and provision of service   
216. Revenue from financial activities24  
227. Financial expenses25  
23Of which: Interest expense   
258.Sales expenses26  
269.Corporate management expenses27  
3010. Net profit from operating activities   
3111. Other income28  
3212. Other expenses29  
4013. Other profit   
5014. Total accounting profit before tax   
5115. Current corporate income tax expense30  
6016. Profit after corporate income tax   
7017. Basic earnings per share31  

(Signed and sealed)                                  (Signed)                                          (Signed)

General Director                            Chief Accountant                                    Preparer

Xem thêm: dịch thuật tài liệu kỹ thuật

Một số dự án dịch thuật Báo cáo tài chính đã hoàn thành

1. Dịch thuật báo cáo tài chính năm 2013, c 2015 của Công ty sơn Đông Á;
2. Dịch thuật báo cáo tài chính năm 2014, 2015 của Tổng công ty xây lắp Huế;
3. Dịch thuật báo cáo tài chính năm 2014, 2015 của công ty COSEVCO;
4. Dịch thuật báo cáo tài chính năm 2010, 2011,2012, 2014, 2015 Công ty DINCO Đà Nẵng ;
5. Dịch thuật báo cáo tài chính của tập đoàn 2014 FLC;
6. Dịch thuật báo cáo tài chính của Công ty Phát triển Việt Nam VNP (2015);
7. Dịch thuật báo cáo tài chính của tập đoàn STADLER CHLB Đức (2014):
8.  Dịch thuật báo cáo tài chính của tập đoàn WEPRO CHLB Đức (2014);
10. Dịch Báo cáo tài chính (2013, 2014, 2015) Công ty CP Trường Xuân trong Đấu thầu quốc tế Dự án tại Đà Nẵng
11. Dịch thuật công chứng báo cáo tài chính trong đấu thầu cho công ty Xây dựng Trung Quốc tại TP Hồ CHí Minh.
12. Dịch thuật công chứng báo cáo tài chính trong đấu thầu cho công ty Xây dựng Hòa Bình tại TP Hồ CHí Minh.
13. Dịch Báo cáo tài chính các dự án của các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước khác…vv…
Chất lượng là điều tạo nên sự khác biệt trong bản dịch của MIDTrans với các công ty dịch thuật khác.

Nếu Quý khách có dự án dịch thuật, đừng ngần ngại, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thông tin chi tiết liên hệ:
Công ty CP dịch thuật Miền Trung – MIDtrans
Hotline: 0947.688.883 – 0963.918.438