02323.889.678 - 0947.688.883 - 0963.918.438 info@dichthuatmientrung.com.vn
Văn Phòng dịch thuật Đà Nẵng – Công ty CP dịch thuật Miền Trung – MIDtrans
Địa chỉ: A201 Danang Plaza, Số 16 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng
Hotline: 0947.688.883 – 0963. 918.438 
Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật tại đà Nẵng các ngôn ngữ: tiếng Anh, Nhật, Trung, Hàn, Lào Thái… Bản dịch trình bày đẹp, dấu công chứng pháp lý toàn quốc